Vad gör KirratochKlart.se?

22 jan

Kirrat och klart är en tjänst dit till exempel skolklasser, lag eller föreningar kan vända sig. De förser kunder med varor som de sedan kan sälja vidare och behålla hälften av det som de får in. En fördel är att man inte behöver lägga ut pengar, och att frakt samt returer är fria. ”Helt riskfritt”, skriver de på sin hemsida. Kund kan själv välja om försäljning ska ske genom katalogförsäljning, direktförsäljning, eller en kombination av de båda metoderna.

Direktförsäljning eller katalogförsäljning?

Som nämnt ovan finns det två olika säljmetoder som kan användas; direktförsäljning eller katalogförsäljning.

Direktförsäljning

 Satsar ni på direktförsäljning går deltagarna runt med ljusen i handen. Då gör ni först en beställning på hur många ljus ni ska ta in och sälja vidare. På hemsidan kan man läsa att personer i snitt säljer tolv förpackningar med ljus var. Den som behöver fler ljus kan helt enkelt göra en efterbeställning.

Sedan knackar ni dörr. Till exempel kan ni sälja till vänner, släkt, på arbetsplatser och till grannar. En annan metod är att sätta upp ett säljbord och annonsera produkterna på era sociala medier.

Katalogförsäljning

 Med katalogförsäljning gäller samma villkor som vid direktförsäljning. Skillnaden är att man beställer kataloger istället, och att man delar ut dem till alla i föreningen eller skolklassen som ska delta. En vanlig metod är att placera en katalog på någon av föräldrarnas arbetsplats vilket, enligt kirratochklart.se, brukar ge bra utdelning.

Kunden behåller hälften av vinsten

Ni behåller 50 % av vinsten, och fakturan från kirratochklart.se behöver inte betalas förrän efter 60 dygn. Således finns tid att leverera ljus samt hinna få betalt, om man använder sig av katalogförsäljning. Vid direktförsäljning får deltagarna betalt direkt från slutkunderna som vill köpa ljusen.

På hemsidan finns en kalkylator, så att man kan uppskatta hur mycket pengar man kan få in genom att använda sig av kirratochklart.se och deras tjänster. Som exempel kan 15 deltagare, som i snitt säljer tolv ljusförpackningar var, dra in 9 000 kronor i förtjänst till exempelvis skolklassen, föreningen eller idrottslaget.

De flesta ljus säljs för hundra kronor, varav kunden således behåller 50 kronor. Några av ljusen (herrgårdsljusen i guld och silver), säljs för 130 kronor, varav kunden behåller 65 kronor i förtjänst.

Så här tjänar du pengar till klassen.

Lycka till!