Nyheter & Ekonomi

Har du också funderingar rörande ekonomi? Kanske klurar du på hur du ska tänka och resonera kring din egen ekonomiska situation, eller möjligen undrar du hur man egentligen ska tänka för att matcha ”det större ekonomiska kugghjulet”? Vad är strategiskt bra med tanke på världsläget och börsen? Oavsett vad du har funderingar kring, vill vi här presentera några grundläggande begrepp och aspekter som är bra att ha med sig. Det är alltid bra att repetera kunskap, och man kan aldrig få för mycket av en bra baskunskap att utgå ifrån, när det gäller ekonomi. Därför väljer vi att ta det från början.

Vad är egentligen en fond?

En fond är en samling värdepapper, kan man väldigt förenklat säga. Att vara fondandelsägare innebär att du valt att investera en del (eller kanske hela) ditt sparande i fonder. Det betyder att du äger en samling aktier, som finns samlade i en portfolio, och förvaltas av ett fondbolag. Om det går bra för aktierna som finns samlade i dina fonder, innebär det att den eller de aktierna blir mer värda, och då får du intäkter på det du investerat! Du kan helt enkelt tjäna pengar på att hantera din besparingar på det här sättet.

Självklart behöver man ha åtminstone lite insyn i hur prognoserna ser ut för de olika aktiebolagen som ingår i fondbolagen profil, och vad som långsiktigt är bäst att satsa på. Det är inte alltid det som trendar mest just nu, som nödvändigt är bäst att satsa på i det långa loppet. Naturligtvis är det ju även så att om du har mer pengar att lägga på besparingar, så har du förstås kanske även råd att ta lite risker, och kanske investera i fondportfolier som innebär lite större risker. Kanske kommer deras aktier att gå just så där bra som många prognoser säger? Har du inte lika stor sparbuffert att röra dig med, gör du säkrast att satsa på något fondbolag med mer trygg och stabilt framtidsprognos, såvida du inte är eller har kontakter som är börs-kännare förstås.

Vad är en aktie?

Jo, en aktie är det som din fonder innehåller/bland annat kan innehålla. En aktie är alltså en andel av ett aktiebolag. Den som sparar investerar en valfri summa (förslagvis motsvarande det man vill spara) i en (eller oftast flera) aktier. Äger du en aktie, så äger du också i praktiken en rätt till bolagets tillgångar, och om bolaget går med vinst har du därför rätt till en andel av den vinsten. Hur stort värdet på en aktie blir – och därmed hur stor vinst du kan få – är beroende av både hur stor vinst bladet går med, samt hur stort aktiekapital bolaget har, det vill säga hur många (eller få) andra som också köpt aktier i bolaget.

Aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget kan också förändras av bland annat så kallad nyemission. Nyemission innebär att aktiebolaget sätter in mer kapital i bolaget. Bolaget tar ställning till om man ska göra en nyemission eller inte, med andra ord hur man ska hantera bolagets vinst eller förlust. Om detta beslutas på en bolagsstämma. Alla som äger aktier i ett bolag har rätt att närvara vid en bolagsstämma och göra sin röst hörd, för vilka beslut bolaget ska ta.

Väljer du att bara spara i aktier, måste du själv hålla koll på hur bra det går för aktierna på börsen, om det är värt att ha kvar dem, eller om det är läge att sälja. Om du sparar i fonder, har du valt att placera dina besparingar i en ”bukett” av aktier. Varje fondbolag har sin egen profil, och därmed sin egen ”bukett” av aktier som de förvaltar. Här behöver du inte själv aktivt hänga med i aktiekurserna om du inte absolut vill, utan detta görs av fondförvaltaren. Dock betalar man som ägare av fonder, ofta in en regelbunden avgift till fondförvaltaren för att denne ska kunna fortsätta med sitt förvaltarskap.

Det finns naturligtvis fler sätt att spara på, men här är två som kan vara bra att ha reda på, om du precis börjat fundera på hur och när och hur man egentligen bär sig åt, för att placera sina pengar. Man vill ju förstås vara så strategisk och samtidigt långsiktig som möjligt i sitt val av placeringar.

Kom ihåg att det hur som helst aldrig lönar sig att sitter och ruva på dina besparingar i madrassen hemma. I madrassen sker nämligen inte så mycket som en krona i ränteutbetalning. Det gör det däremot om du väljer att satsa på att spara i fonder, aktier eller ett konto med bra räntesats.