Möjligt att teckna billigare bolån genom jämförelse

24 nov

Du kanske går i tankar om att köpa en bostad? I sådana fall vill du teckna ett förmånligt bolån genom jämförelse av dina tillgängliga alternativ. Det finns trots allt flera olika banker och låneinstitut att välja bland och du behöver inte nödvändigtvis välja det första bästa alternativet.

Fortsätt att läsa för att ta del av våra tips som hjälper dig att teckna ett lån med så förmånliga villkor som möjligt! Kika även in på hemsidan Bolånjämförelse för att jämföra bolån!

4 tips till dig som vill få billigare bolån genom jämförelse

När du vill kunna få billigare bolån genom jämförelse behöver du ha flera saker i åtanke. Några exempel på de faktorer som du bör hålla ett extra öga på är:

  • Månadskostnaden. För att kunna sänka dina lånekostnader behöver du göra en avvägning mellan månadskostnaden och den totala kostnaden för lånet. Till exempel har ett bolån som sträcker sig över 15 år generellt sett en lite lägre månatlig kostnad än ett med en löptid på 30 år. Å andra sidan kommer du betala mer pengar för lånet sett över den totala löptiden ju längre in i framtiden lånet sträcker sig.
  • Stabiliteten. En faktor som få låntagare tänker på är stabiliteten när det kommer till räntan. Ju längre räntebindning desto mer stabil blir räntan sett över lånets löptid. Därför kan du räkna med en större stabilitet ju längre fram i tiden du väljer att binda räntan. Men som vi just har nämnt kan den ökade stabiliteten också komma till kostnaden av en högre total lånekostnad.
  • Räntan. Räntan ligger alltid i fokus när det kommer till lån, inte minst har så varit fallet under den senaste tiden. Så när du försöker teckna ett billigare bolån genom jämförelse av dina alternativ är räntan viktig att ha i åtanke. Med det rådande ränteläget kan du generellt sett räkna med att tvingas betala en högre ränta med en kortare räntebindning. Å andra sidan hinner inte ränta-på-ränta-effekten bli fullt lika påtaglig om du väljer en kortare löptid för lånet.
  • Löptiden. Ett mer kortfristigt lån innebär att du kommer bli skuldfri tidigare. Så om du har möjlighet att välja ett bolån med en kortare löptid kan detta ofta vara ett mer fördelaktigt alternativ.