Så kan factoring stärka företagets kassaflöde

25 jul

Kassaflödet är livsviktigt för vilket företag som helst. Det är med hjälp av sitt kassaflöde som företaget kan betala sina utgifter, investera i tillväxt och stå emot i tider av lågkonjunktur. Ett effektivt sätt att stärka kassaflödet är factoring, särskilt för mindre och medelstora företag. I denna artikel berättar vi hur du kan använda detta verktyg för att skapa en ekonomisk stabilitet samt lägga grunden för fortsatt framgång och tillväxt.

Vad är factoring egentligen?

Factoring är ett ekonomiskt upplägg där ett företag säljer sina fakturor till ett så kallat factoringbolag. Denna tredje part betalar i sin tur företaget en viss procent av fakturans värde på direkten, vanligtvis cirka 70-90 %. Sedan tar de betalt av kunden. När fakturan är betald i sin helhet betalas det återstående beloppet till det företag som har sålt fakturan, minus en factoringavgift.

4 fördelar med detta upplägg när du vill stärka företagets kassaflöde

Det finns flera fördelar med factoring som upplägg när du vill stärka ditt företags kassaflöde:

  • Omedelbar tillgång till pengar. Det primära syftet med detta upplägg är att få omedelbar tillgång till pengar. Istället för att tvingas vänta 30-90 dagar på att kunderna betalar sina fakturor får ditt företag in pengarna nästan direkt. Därmed stärks kassaflödet väsentligt.
  • Enklare att förutse kassaflödet. Detta upplägg gör det också enklare att förutse hur kassaflödet kommer att utveckla sig inom en snar framtid. För genom att sälja fakturor får ditt företag in pengarna fortare och med en större tillförlitlighet. Därmed kan det bli enklare att budgetera, planera och fatta de rätta ekonomiska besluten.
  • Ökad flexibilitet. Till skillnad från banklån och andra metoder för finansiering ger detta upplägg ditt företag en ökad flexibilitet. Du kan välja vilka fakturor som ska säljas och när detta ska göras. På så vis får du full kontroll över företagets kassaflöde.
  • Minskad risk. En annan fördel med att lägga upp det hela på detta sätt är den minskade risken. När fakturor säljs utan revers minskar risken en hel del för ditt företag i händelse av att kunden inte betalar. Därmed kan du känna dig trygg i vetskapen att ditt företag står starkt ekonomiskt och att pengarna rullar in som de ska.