Berättelsen om Merax: Från företagets rötter till idag

14 aug

I fintech-världen finns det få berättelser som är så fascinerande som den om Merax utveckling. Detta varumärke grundades 2017 och har genomgått betydande förändringar sedan starten. Detta såväl när det gäller dess operativa mekanismer som dess plats i det bredare finansiella landskapet. Fortsätt att läsa för att få insyn i företagets historia och utveckling!

Om Merax resa från dåtid till nutid

När det kommer till detta företag och dess historia bör vi nämna:

  • Starten. Merax resa började initialt inom segmentet annuitetslån. Inom detta segment tillhandahöll de kontokrediter på upp till 30 000 kr. I likhet med många andra fintechbolag på den tiden förlitade de sig på UC när de inhämtade kreditupplysningar. Detta arbetssätt är en indikation på de traditionella metoder som även mer disruptiva aktörer var bundna till i sina tidiga dagar.
  • Övergången till Bisnode. 2021 förändrades mycket för detta företag. Varumärket omfamnade då förändringens vindar och övergick från UC till Bisnode när de inhämtade kreditupplysningar. Detta var inte bara en förändring i processen för kreditkontroller, utan det representerade även ett bredare skifte mot mer moderna och datadrivna beslutsmetoder.
  • Införlivandet i Brixo. Merax position inom konglomeratet Brixo AB understryker ytterligare varumärkets betydelse. Detta är det tredje varumärket att införliva i Brixos familj av varumärken. Initialt var det lägsta möjliga lånebelopp som en konsument kunde låna 5 000 kronor. Detta beslut visar på ett strategiskt tillvägagångssätt att tillgodose behoven hos en mångsidig och bred kundkrets. Idag har beloppsgränsen dock sänkts till 3 000 kr, vilket gör att erbjudandet tilltalar både de som söker mindre krediter till de som är i behov av lite mer omfattande ekonomiskt stöd.

Varumärkets historia är en viktig påminnelse för andra aktörer

Sammanfattningsvis är detta varumärkes resa från de första åren till dess nuvarande ställning ett bevis på dess anpassningsförmåga och framsynthet. I takt med att finansvärlden fortsätter att förändras i en rasande fart gör även varumärket detsamma. Dessutom påminner dess historia om vikten av utveckling, innovation och strategisk positionering i den ständigt föränderliga fintech-branschen. Därmed bör andra aktörer som är verksamma i samma bransch dra lärdom av denna historia.