Vad är preferensaktier egentligen?

29 mar

Preferensaktier är ett aktieslag som ger ägarna förtur till utdelningar. Höga, frekventa och relativt säkra utdelningar är trevligt. Samtidigt bör de bara vara ett komplement i en diversifierad aktieportfölj. Eftersom allt fler frågar om hur preferensaktier fungerar tänkte vi att vi skulle göra en liten sammanställning. Häng med!

Förtur till utdelningarna

Preferensaktier ger förtur till utdelningarna. I praktiken innebär det att om bolaget får bekymmer någon gång kan det vara säkrare att äga preferensaktier än stamaktier. Av den anledningen brukar man säga att risken är lägre i preferensaktier.

Hög direktavkastning

Många preferensaktier har en direktavkastning på 4 – 8 procent per år. Det är högt jämfört med de flesta stamaktier. För de bolag där det både finns preffar och stamaktier är direktavkastningen nästan alltid mycket högre i preferensaktien.

Utdelning fyra gånger per år

Vore det inte trevligt att kunna få in pengar på ditt aktiekonto fyra gånger per år? Det är möjligt när du äger preferensaktier. Om du dessutom har flera olika preferensaktier kan du göra så att du får utdelningar nästan varje månad. För dessa pengar kan du köpa nya preffar, investera på annat sätt eller ta ut och konsumera.

Fastigheter dominerar

Om vi tittar på svenska preferensaktier är fastighetsbranschen dominerande. Här hittar vi bolag som Klövern, vilket är en av favoriterna. Andra vanliga preffar inom fastighetsbranschen är ALM Equity, Corem Property Group och Amasten Fastighets. Det finns även preferensaktier inom industri, t.ex. Volati Pref. Sdiptech jobbar med tjänster inom infrastruktur.

Är preferensaktier verkligen så bra?

Allt fler köper preferensaktier. Stabila och höga utdelningar lockar. Men är det verkligen alltid ett bra val? Inte nödvändigtvis. Preffarna må ha lägre risk än stamaktier men risken är ändå högre än i vanliga obligationer. Det finns en risk att man förlitar sig på att preffarna är säkra, vilket de inte är. Utdelningarna kan ställas in även för dem.

Den kanske största faran med preferensaktier är att kursen sällan brukar utvecklas särskilt bra. Visst, det brukar bli en ökning av kursen om inlösenkursen är högre än inköpskursen. Det förutsätter att det går bra för bolaget i övrigt. Ändå är potentialen begränsad. Orsaken är den nämnda inlösenkursen. Aktiekursen kan stiga mer än upp till inlösen men då blir preffen genast mindre köpvärd. Sker inlösen förlorar du pengar om inköpskursen är högre än inlösenkursen.

För de allra flesta är det klokaste valet att köpa vanliga utdelningsaktier. För att få ett extra gott kassaflöde kan du köpa till några preferensaktier men de ska bara utgöra en liten del av portföljen.