Juristbyrå Stockholm

17 mar

Letar du efter en juristbyrå i Stockholm? Du som behöver hjälp med familjejuridik eller ekonomisk familjerätt kan kontakta dalajuristen.se. De arbetar framförallt med familjerättsliga ärenden som att upprätta handlingar som exempelvis testamente, handlingar som många behöver.

Det kan handla om testamente, bouppteckningar eller framtidsfullmakt. En fördel med dalajuristen är att de arbetar på distans. Därför kan du som behöver en juristbyrå i Stockholm anlita denna juristbyrå för att till exempel upprätta ett testamente. Juristbyrån kommer först att samtala med dig via telefon för att gå igenom ditt ärenden. Sedan upprättar de handlingarna och sänder över dem till dig så att du ska kunna gå igenom dem i lugn och ro. Därefter sker eventuella korrigeringar och sedan får du handlingarna levererade hem till dig. Dalajuristen har alltid ett fast pris, det betyder att allt ingår, även eventuella korrigeringar och du slipper bli överraskad av merkostnader. En annan fördel är att de arbetar även under kvällar och helger och är flexibla om du skulle ha särskilda önskemål. Du som letar efter en juristbyrå i Stockholm för dina familjerättsliga ärenden bör överväga dalajuristen.

Ärenden inom familjejuridik

Det är vanligt att man behöver anlita en juristbyrå i Stockholm någon gång i livet. Ofta handlar det om ärenden som till exempel bouppteckning, samägenderättsavtal, framtidsfullmakt, bodelning, arvskifte, skuldebrev, äktenskapsförord eller samboavtal. Vi en skilsmässa är det mycket som ska ordnas med. Det kan handla om att dela upp egendom eller annat. Om ni har tydliga handlingar som styr vad som ska hända vie en skilsmässa så blir det förhoppningsvis lite enklare. En framtidsfullmakt är ett sätt att hantera en situation där du inte kan ta hand om saker själv. Du utser då en eller flera personer som ges fullmakt att företräda dig. Det kan kännas tryggt för den som oroar sig för att bli sjuk till exempel. Denna handling är bra att ordna med i samband med att du upprättar ett testamente. Ett testamente kan vara en av de vanligaste och viktigaste handlingar som man bör upprätta. Ett testamente styr hur din kvarlåtenskap ska fördelas. Ett testamente följer reglerna i ärvdabalken. Ett testamente måste till exempel vara skriftligt, underskrivet och bevittnat av två vittnen som är oberoende.