Presentation av kreditbolag – Approva

23 aug

Enkel ansökan, snabbt svar och utbetalning samma dag sammanfattar kreditbolaget Approva. Lånesumman är upp till 300 000 kr och återbetalning ska ske inom 18 månader. Ett kreditbolag som främst vänder sig till småföretag.

Om Approva – Företagsidé

Företaget grundades 2018 och har som affärsidé att erbjuda enkla och digitala företagslån. De vill vara den innovativa lösningen på en traditionell marknad. Marknaden för företagslån har minst sagt förändrats kraftigt under senast 10 åren. Från att storbankerna varit det självklara valet (med lång låneprocess) har ett flertal mindre aktörer vuxit upp som alternativ med enklare och snabbare lösningar.

Från ansökan till pengar på konto

 • Ansökan
  Ansökan om företagslån fylls i på Approvas hemsida. Utöver belopp och amorteringstid anges företagsuppgifter samt personuppgifter.

 • Verifiering
  Genom verifiering med BankID kan de säkerställa att personen har rätt att teckna lån i företagets namn. Detta genom att kontrollera företagsuppgifter i offentliga register. Den person som tecknar lånet blir även personligt betalningsansvarig för detta.

 • Svar
  Inom 15 minuter, ofta snabbare, ges ett svar om lånet kan beviljas eller inte. Detta skickas ut via mail och där presenteras även hur mycket lånet skulle kosta. Eftersom Approva använder individuell prissättning kan inte priset anges innan en ansökan, och därmed kreditbedömning, skett.Det som presenteras är enbart ett förslag på lån, dvs. det finns inte krav på att lånet måste tecknas även om det beviljas. Ett alternativ kan vara att ansöka om företagslån hos flera aktörer och se vilka som erbjuder bäst alternativ.

 • Pengarna utbetalas
  Approva kan betala ut pengarna samma dag förutsatt att ansökan hinner behandlas, samt låneavtalet signeras, inom ordinarie öppettider. I annat fall kommer pengarna att finnas på företagets konto kommande bankdag.

Vilka kan låna?

Approva erbjuder lån till samtliga företagsformer förutsatt att företaget är svenskregistrerat. Dessutom måste den person som ansöker om lånet vara folkbokförd i Sverige. Någon skuld hos Kronofogden får inte finnas, varken hos personen eller företaget. Då ansökan verifieras med Bank-ID krävs det att personen som ansöker har tillgång till detta.

Individuell kostnad

Kreditbolaget har individuell kostnad vilken avgörs utifrån låntagarens kreditvärdighet. Ju bättre ekonomi desto lägre kostnad. Istället för ränta tar de ut en fast avgift vilket är exakt samma varje månad. Ska kreditbolaget jämföras mot andra bör alltså total kostnad ställas mot varandra istället för räntenivå.