Vad är cannabisaktier och hur sker investeringar?

19 maj

Tror du att cannabis kommer att legaliseras i större delar av USA och i ett flertal andra länder? Då kan eventuellt cannabisaktier vara en god investering. Lär dig mer om dessa aktier och dess risker.

Vad är cannabisaktier?

Med cannabisaktier menas börsnoterade bolag vars huvudsakliga affärsidé är inriktad mot cannabis. Detta på samma sätt som läkemedelsaktier är aktier i bolag inom läkemedelssektorn. Cannabis är lagligt i flera länder samt vissa delstater i USA. I dessa delstater får det säljas i medicinskt syfte. Därmed behövs både forskning, utveckling och försäljning av de produkter som produceras. Det är därmed aktier i de företag som är verksamma inom denna bransch som förenklat brukar kallas för cannabisaktier.

Investering – USA eller Canada

Det finns inte några cannabisaktier på den svenska börsen. Däremot är det möjligt att köpa aktier från exempelvis den amerikanska marknaden via svenska aktiemäklare så som Avanza, Nordnet och flera storbanker.
Då Canada var det första större landet att legalisera cannabis har även marknaden kommit längst där. Det finns därmed ett flertal företag som driver branschen framåt. Detsamma gäller i vissa amerikanska delstater. Exempel på företag, från dessa länder, är:

  • Arena Pharmaceuticals
  • GrowGeneration
  • Jazz Pharmaceuticals
  • Innovative Industrial Properties

Olika börsnoterade företag

De olika börsnoterade företagen kan delas in i följande kategorier:

CBD-olja & hampafröolja

Dessa företag producerar CBD-olja och/eller hampafröolja. Detta säljs sedan som hälsofrämjande produkt. Dessa produkters huvudinnehåll är cannabidiol.

Läkemedelsforskning

En annan kategori är att investera i cannabisaktier inom forskning och utveckling. Detta på samma sätt som investering kan ske i läkemedelsbolag som försöker utveckla specifika läkemedel. Det är generellt en högriskinvestering utifrån att det är lång väg från forskning till färdig produkt. Samtidigt är det en växande marknad vilket kan driva forskningen framåt och få flera företag att intressera sig för denna bransch.

Kringliggande tjänster

Kan aktier i ett företag som säljer LED-belysning klassas som cannabisaktier? Nej, inte direkt då deras verksamhet inte primärt vänder sig mot cannabisodling. Däremot är det en bransch som starkt gynnas av en ökad odling av cannabis. Detta på samma sätt som tillverkare av vissa datorkomponenter gynnades kraftigt vid ökad Bitcoin-mining.

Hög risk – Stor volatilitet

Generellt bör cannabisaktier ses som högriskaktier. Framförallt eftersom många investerar i förhoppningen om att cannabis ska legaliseras i fler delstater i USA samt i ytterligare länder. Skulle efterfrågan öka kraftigt kan självklart redan etablerade företag gynnas. Genom att investera i flera olika bolag, över flera olika branscher, kan en lägre risknivå skapas.