Snabba lån

17 nov

Snabba lån

Det är i dagsläget en hög belåningsgrad i svenska hushåll. Många har tagit större lån för att införskaffa bostad, bil eller andra större affärer. Utbudet lån är stort och de många kreditinstituten tävlar om att attrahera nya kunder. När det gäller snabba lån, sms lån och liknande alternativ är det en helt annan marknad. Klientelet är många gånger ett annat och beloppen signifikant lägre. För att ta oss igenom vad som utgör skillnader mellan sms lån och traditionella dito, får vi titta på vad syftet med dessa olika är.

Sms lån och traditionella lån

Ett traditionellt lån går sällan att genomföra ”från ax till limpa” under en bankdag. Många gånger är det fråga om möten som skall hållas eller dokument som skall skrivas under. Även i en digital tid finns det här ett stort mått av analog formalia. Beloppen är i nivå med vad som behövs för att finansiera husköp eller andra större investeringar. Sms lån är inte till för att konkurrera med dessa låneförbindelser. Istället är de till för att täcka utgifter som snabbt visar sig akuta. Tanken är att man skall kunna betala tillbaka summan inom några veckor. Detta är dock en sanning med viss modifikation. De tidigare snabblånen hade detta som försäljningsargument. Det handlade om korta affärsrelationer där man kunde råka ut för avgifter om man var för sen med sin betalning. När man jämför lån via sms kan man idag se hur allt fler av dessa kan erbjuda en längre återbetalningsrymd. Här finns en uppsjö nya smslån att se över.

Räntefrågan är någonting som ofta utgör en grund i varje diskussion som rör lån för såväl företag som privatpersoner. Den effektiva räntan kan många gånger vara ganska jämn över de olika bankerna när man tar vanliga banklån. Rör det sig om sms lån är det betydligt större variation. Dels behöver man titta närmare på vad för startavgifter som debiteras. Vissa gånger kan ett visst företag vara bättre än ett annat sett till hur mycket man behöver låna för stunden. Skall man betala tillbaka under längre tid kan man också behöva titta på vilka räntor som gäller. Dessa kan variera stort när det kommer till denna sorts lån!

Jämför sms lån

Det finns en rad webbplatser och tjänster som ägnar sig åt att jämföra smslån. Via länken i denna post får man en snabb överblick samt information om vad som gäller för de olika verksamheterna.