Insurello hjälper dig att få ersättning när du råkar ut för en olycka

22 sep

Insurello är namnet på ett svenskt försäkringsbolag som ser till så att du får ersättning när du råkar ut för en olycka. De hjälper dig inte bara att gå igenom alla de steg i processen som du måste genomgå för att få ersättning – de ser också till så att du får den ersättning som du har rätt till. De kan bland annat vara behjälpliga när det kommer till olycksfall i arbetet, trafikskador, idrottsskador, misshandelsskador samt andra typer av personskador. Läs mer om insurello för att få reda på varför du bör ta hjälp av dem när du har oturen att råka ut för en personskada!

Krånglig process för försäkringstagare att få ersättning vid olycksfall

Ponera att du har varit med i en trafikolycka i egenskap av bilist. Om så är fallet behöver olyckan utredas av ditt försäkringsbolag innan du kan få någon ersättning. Detta är en process vilken många upplever som ganska besvärlig. Till exempel behöver du:

  • ange huruvida du var vållande till olyckan eller ej
  • förklara för ditt försäkringsbolag exakt hur hela händelseförloppet gått till
  • bifoga fotografier eller annan relevant dokumentation som kan styrka ditt fall
  • vänta på att saken utreds innan du får veta huruvida du bedöms vara vållande eller ej.

Först därefter kan du få ersättning från försäkringsbolaget. Men det finns ett enklare sätt att se till så du får den ersättning som du har rätt till. Läs mer om detta sätt nedan!

Så hjälper insurello dig att få rätt ersättning för din olycka

Insurello ser som sagt till så att du får rätt ersättning när du har råkat ut för en olycka. Istället för att du själv behöver göra en skadeanmälan till ditt försäkringsbolag och sedan låta ärendet ligga i händerna hos dem tar Insurello hand om allt. Det hela går till på följande sätt:

  • Du råkar ut för en olycka där du drabbas av en personskada.
  • Du skapar ett ärende och alla relevanta underlag hämtas in.
  • En skadeanmälan görs till ditt försäkringsbolag av Insurello som sedan håller koll på ärendet och följer upp detta löpande under processens gång.
  • Du får en utbetalning från ditt försäkringsbolag i form av den ersättning som du är berättigad till.

Svårare än så är det alltså inte och genom att ta hjälp av dem slipper du hantera alla de olika delarna i processen helt på egen hand!