Hur fungerar Social Trading?

16 nov

Social trading innebär i korthet att personer delar med sig av sina investeringar, åsikter och tankar kring investeringar. Därmed kan andra kommentera och tillföra mer information alternativt ”kopiera” duktiga personers investeringar.

Social Trading – De olika delarna

Social trading sker via flera olika plattformar. Vilken plattform som ska väljas beror främst på vilka värdepapper som investeringar sker i. Det finns exempelvis plattformar där främst investeringar i aktier noteras och diskuteras, andra där CFD är det prioriterade värdepappret. Oavsett så är upplägget ungefär lika även om alla plattformar inte har samtliga av dessa funktioner.

 • CopyTrading
  CopyTrading kan både ske manuellt och automatiskt. Vid manuell copytrading följer en person en specifik investerare och ser via den sociala plattformen när köp och sälj sker. Om investeraren väljer att köpa Ericsson A kommer alltså en notis (oftast via mail) skickas ut varpå de som följer denna investerare väljer att även investera i Ericsson A.

  I automatiskt läge kommer den egna portföljen att automatiskt balanseras utifrån hur investeraren genomför köp/sälj. På detta sätt sker köp och försäljningar helt automatiskt utifrån den investerare som personen väljer att följa. Riktigt duktiga traders kan därmed få en stor följarskara och även tjäna pengar på detta då de, på vissa plattformar, kan få ersättning för att de har många följare.

 • Öppen portfölj – utan värde
  Grunden inom social trading är att användarna visar öppet vilket innehav som de har i sin portfölj. Men inte i kronor och ören utan i procent. En portfölj kan därmed presenteras med att innehålla 10 % Ericsson, 22 % Astra osv.
 • Egna kommentarer om varje trade
  Generellt finns även möjlighet att skriva kommentarer till den handeln som sker. En person som säljer Fingerprint kan i en kommentar förklara vilka ekonomiska beslut från ledningen som legat bakom säljbeslutet. Självklart kan det även handla om TA eller andra orsaker. Men genom att det kommenteras blir det lättare för andra att följa med i resonemanget.
 • Kommentera och diskussioner
  Ytterligare en funktion inom social trading är möjligheten att kommentera andras köp/försäljningar samt diskutera olika innehav. De som är intresserade av en speciell aktie kan därmed söka i forumet och direkt få fram de senaste analyserna och kommentarerna kring denna aktie.

Social trading är alltså ett sätt att umgås och diskutera investeringar – samtidigt som de sker.