Finanshändelser

26 feb

Ett halvår efter att Brexit blev ett faktum höjs nu rösterna för ett Franskt utträde ur EMU. Kan det europeiska samarbetet hålla ihop trots att Storbritannien förbereder sig för att lämna den europeiska unionen, och Frankrike suktar efter sin franc, eller kommer den europeiska valutaunionen att falla ihop som ett korthus? Det är frågan många sparare och analytiker ställer sig för tillfället.

Fondförvaltning för osäkra marknader

Hur skyddar man sig då bäst mot svängiga och osäkra marknader? Ett alternativ är förstås att öka andelen räntefonder och andra säkrare värdepapper i portföljen. Vissa ser råvaran guld som en ganska säker investering, medan andra vänder blicken mot hedgefonder som Advisor Multihedge. Globala aktiefonder som till exempel Advisor Världen kan också vara ett alternativ för den som önskar en större riskspridning.

Att luta sig mot en professionell fondförvaltare som Advisor, och låta denne ha hand om hela portföljen, när det blåser till storm på börsmarknaderna runt om i världen kan vara ett bra sätt att skydda sig mot impulsiva och felaktiga beslut som kan få förödande konsekvenser. Det kan nämligen vara enkelt att ryckas med av stormen och man riskerar som sparare att fatta beslut som man under normala omständigheter inte hade fattat.

Möjliga konsekvenser av en Frexit

Om Frankrike skulle lämna euron och gå tillbaka till sin franc, tror bedömare att den franska valutan skulle tappa mycket i värde mot euron på grund av den osäkerhet som för närvarande råder i Europa. En Frexit skulle också påverka framtiden för de svagare ekonomierna inom eurozonen. Oron för ett eventuellt franskt utträde ur det europeiska valutasamarbetet riskerar att växa sig större framöver, i takt med att det blir allt troligare att även andra länder öppnar upp för att lämna EMU.

Det är svårt att hitta en vinnare bland de olika valutor som är inblandade i dessa spekulationer, både på kortare sikt och på längre sikt. Den enda europeiska valutan som kan vara någorlunda säker är den schweiziska francen. Vad som händer framöver vet vi naturligtvis inte idag, det enda vi med säkerhet vet är att det råder osäkerhet på såväl valutamarknaderna som på börsmarknaderna i stort.