Aktiefonder – den ideala sparformen

23 feb

På många sätt är ett sparande i aktiefonder den ideala sparformen för sparare som inte är särskilt insatta i finansiella instrument eller inte har något större kapital att investera. Det gör att aktiefonder är en praktisk investering som passar de allra flesta. Fonden kan antingen vara aktivt eller passivt förvaltad. En passivt förvaltad fond brukar man kalla för indexfond.

Det som gör att aktiefonder lämpar sig väl för småsparare är möjligheten till riskspridning genom en diversifierad fondportfölj samt det relativt lilla kapital som krävs för att köpa andelar i en aktiefond. För att som småsparare åstadkomma samma riskspridning genom diversifiering av en aktieportfölj skulle ett betydligt större kapital krävas. Genom att samla många småsparares kapital i en aktiefond kan aktiefonden åstadkomma en bra riskspridning utan att ställa höga krav på de enskilda spararna vad gäller kapital. Istället för att lägga alla ägg i en korg, genom att köpa en enda aktie eller ett fåtal aktier, köper man istället andelar i många olika aktier genom att köpa en andel i en aktiefond.

Olika typer av aktiefonder och andra fondtyper

Tack vare att det finns ett stort utbud av fonder att välja mellan, finns det en fond för varje sparare. Vissa aktiefonder riktar sig mot en särskilt bransch, som till exempel råvaror, ny teknik eller energi, medan andra fokuserar på ett specifikt lands marknad, marknaderna i en viss region eller placerar i marknader världen över. Advisor Världen är ett exempel på en så kallad global fond, det vill säga en fond som placerar i värdepapper på de olika marknaderna runt om i världen. Det finns också hedgefonder som Advisor Multihedge, vilka inte är lika hårt hållna som aktiefonder när det gäller placeringarna. Syftet med dessa är att använda sig av blankning, belåning och placeringar i olika derivatinstrument för att maximera fondens avkastning. Advisor Multihedge placerar i andra hedgefonder.

Priset på en aktiefond baseras på fondens substansvärde minus dess skulder. En mer diversifierad fond drabbas inte lika hårt av kurssvängningar i en enskild aktie. Aktiefonder förvaltas av erfarna professionella fondförvaltare, vilket gör att den enskilde spararen inte behöver vara lika insatt i marknaderna som om denne skulle spara på egen hand i en aktieportfölj.