Låga fondavgifter i Sverige

30 jan

Svenska pensionssparare har mycket att glädja sig åt, inte minst de låga fondavgifter som vi svenska sparare får i premiepensionssystemet. När det gäller aktiefonder betalar de svenska spararna den tredje lägsta genomsnittliga fondavgiften i hela Europa. Blandfonderna har den allra lägsta fondavgiften i genomsnitt av alla europeiska länder. På senare år har även snittavgifterna för penningmarknadsfonder och obligationsfonder rört sig neråt.

Analysbolaget Morningstar har ägnat sig åt att kartlägga fondavgifterna runt om i Europa. Det de har tittat på är kostnaden utifrån det land där fonden hör hemma, inte det land där den sålts. Deras kartläggning visar att den svenska fondmarknaden har ett bra konsumentskydd och en välmående konkurrenssituation. Svenska sparare har ett stort fondutbud att välja bland, med fonder från flera olika länder och fondbolag. Som grädde på moset åtnjuter dessutom svenska pensionssparare stora rabatter genom premiepensionssystemet och även tjänstepensionen.

Rabatterade fondavgifter i pensionssystemet

Enligt Morningstars kartläggning är den årliga avgiften för svenska aktiefonder i genomsnitt 0,94 procent, vilket innebär att den har sjunkit under de senaste åren. När den förra kartläggningen gjordes 2013 var nämligen motsvarande siffra 1,09 procent. I premiepensionssystemet är snittavgiften så låg som 0,25 procent (0,31 procent om man exkluderar AP7 Såfa). Detta då cirka två tredjedelar av fondavgiften ges i rabatt av fondbolagen.

Denna typ av rabatter är också vanliga inom tjänstepensionen. Utanför pensionssystemet var den genomsnittliga årliga fondavgiften för svenska blandfonder 0,98 procent, för obligationsfonder 0,41 procent och för penningmarknadsfonder 0,14 procent. Det innebär att Sverige placerar sig som etta, tre och fyra i de respektive fondkategorierna när det kommer till att ha den lägsta avgiften i Europa.

Ta hjälp med förvaltningen

Om du är helt ointresserad av ovanstående information är sannolikheten hög att du inte är särskilt intresserad av fonder i allmänhet och PPM-fonder i synnerhet. Om så är fallet kan det vara en bra idé att överväga om inte någon med mer passion för premiepensionen borde ta över förvaltningen av ditt PPM-konto. Advisor är specialister på PPM-förvaltning och kan hjälpa dig att få en god avkastning på ditt premiepensionssparande, utan att du själv behöver så mycket som lyfta ett finger.

Detta är en utförlig genomgång av Fondförvaltning och Advisor PPM.

Advisor PPM & Europas Silicon Valley