Överfallslarm tryggt för din personal

17 nov

Överfallslarm tryggt för din personal

Ett överfallslarm är bra om din personal arbetar i utsatta miljöer eller är ensamma på arbetsplatsen. Men ett överfallslarm kan också vara en god idé på arbetsplatser som är utsatta på grund av de hanterar mycket kontanter eller hanterar värdefulla maskiner eller annat stöldbegärligt gods.

Idag arbetar många unga i utsatta miljöer som till exempel i nattöppna butiker eller i krogmiljö. Har du fått höra historier från din personal som oroar dig? Är du orolig för att din personals trygghet på arbetsplatsen bör du överväga att installera ett överfallslarm. Ett överfallslarm skapar trygghet bland dina medarbetare då de vet att hjälpen inte finns mer än en knapptryckning bort. Ett överfallslarm bör placeras på en strategisk plats där det enkelt kan aktiveras utan att det märks så mycket utåt. När knappen trycks in går larmet till en larmsignal som snabbt gör en bedömning av situationen genom de kameror som finns installerade på platsen och sedan vidtar lämpliga åtgärder. Det kan handla om att kontakta polis, eller att skicka väktare till platsen. Genom att händelserna som utspelas efter att larmet aktiveras spelas in så finns bevis om ett brott behöver styrkas. Detta är en mycket viktig del av ett överfallslarm som kommer att öka tryggheten bland din personal och förbättra arbetsmiljön.

Överfallslarm ökar tryggheten på arbetsplatsen

Du tänker kanske direkt på vissa typer av verksamheter när jag säger överfallslarm? Säkert sådant som banker, guldsmedsbutiker, nattöppna butiker, bensinstationer eller utsatta krogmiljöer. Men faktum är att ett överfallslarm kan vara användbart inom många sektorer. Till exempel bör ett lantbruk eller en gård ha ett överfallslarm installerat. På en sådan arbetsplats finns mycket stöldbegärligt gods som till exempel värdefulla maskiner och redskap och ett lantbruk ligger dessutom ofta avsides och är därför en extra utsatt plats. Andra branscher där det kan vara aktuellt med ett överfallslarm är på kontor eller inom byggindustrin och verkstad. På arbetsplatser som faller inom den senare kategorin finns ofta en hel del värdefulla och stöldbegärliga saker. Under år 2016 anmäldes över 800 rån i butiker runt om i Sverige. Skydda din personal och förbättra arbetsmiljön genom att installera ett överfallslarm.